Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 20 maart 2020.

Inleiding

Dit is de privacyverklaring van Miss Cupcake. In deze verklaring verschaft Miss Cupcake informatie over de persoonsgegevens die door Miss Cupcake worden verwerkt, de wijze waarop en de doeleinden waarvoor dat gebeurt. Miss Cupcake gaat zorgvuldig met jouw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Miss Cupcake verzamelt en verwerkt van betrokkenen in het kader van de aangeboden diensten, nieuwsbrief, het verstrekken van gegevens via online contactformulieren en/of het bezoeken van de website.

Op de website van Miss Cupcake (www.misscupcake.nl) kunnen links naar andere websites staan. Miss Cupcake is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. Miss Cupcake adviseert haar klanten en bezoekers dan ook om altijd de privacy statement van de betreffende website te lezen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens?

Miss Cupcake, gevestigd aan de Heumenseweg 206, 6603 KT, Wijchen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76240940, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

1.     Welke persoonsgegevens verwerkt Miss Cupcake?

Miss Cupcake verwerkt persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, bijvoorbeeld wanneer je een kinderfeestje of een workshop bij Miss Cupcake boekt of wanneer je via de webshop een product besteld. Daarnaast verwerkt Miss Cupcake jouw persoonsgegevens wanneer je bepaalde persoonsgegevens zelf aan haar verstrekt, bijvoorbeeld via een online (contact)formulier op de website. Hieronder tref je een overzicht van de persoonsgegevens die Miss Cupcake verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Geslacht
  • IP-adres

Miss Cupcake verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens, dus geen gegevens ten aanzien van ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke of seksuele voorkeur, kredietwaardigheid of strafrechtelijk verleden.

Nieuwsbrief

De persoonsgegevens die Miss Cupcake over jou verzamelt, kan door Miss Cupcake worden gebruikt voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld een nieuwsbrief. Voordat Miss Cupcake een nieuwsbrief toestuurt, stelt ze jou in de gelegenheid om aan te geven of jouw informatie op deze manier mag worden gebruikt (opt-in). Je kunt op elk gewenst moment kenbaar maken dat je geen nieuwsbrieven meer van Miss Cupcake wenst te ontvangen. Volg daartoe de uitschrijvingsinstructies die zijn opgenomen in elke e-mail die je van Miss Cupcake ontvangt.

2.     Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met derden?

Miss Cupcake verkoopt of verhuurt jouw gegevens niet aan of met derden. Miss Cupcake deelt jouw gegevens uitsluitend met derden indien dit noodzakelijk is op basis van de overeenkomst die jij met Miss Cupcake hebt gesloten (bijvoorbeeld om een bestelling te versturen), wanneer je daartoe toestemming hebt verleend of wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Miss Cupcake, sluiten zij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Miss Cupcake blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

BedrijfPersoonsgegevensDoeleinde(n)
PostNLVoornaam
Achternaam
Adres
E-mail
Versturen van (brievenbus)pakketten

3.     Maakt Miss Cupcake gebruik van cookies?

Miss Cupcake maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Hieronder tref je een overzicht van de cookies aan:

CookieTypeDuurOmschrijving
cookielawinfo-checkbox-necessarythird party1 uurDeze cookie wordt geplaatst door de GDPR Cookie Consent plugin. De cookie wordt gebruikt om jouw cookie toestemmingen in de categorie 'noodzakelijke cookies' op te slaan.
cookielawinfo-checkbox-non-necessarythird party11 maandenDeze cookie wordt geplaatst door de GDPR Cookie Consent plugin. De cookie wordt gebruikt om jouw cookie toestemmingen in de categorie 'niet-noodzakelijke cookies' op te slaan.
tk_lrthird party11 maandenDeze cookie wordt geplaatst door de Jetpack plugin op websites die gebruik maken van WooCommerce. Dit is een doorverwijzingscookie die wordt gebruikt door Jetpack voor het analyseren van doorverwijzingen
tk_orthird party4 jaarDeze cookie wordt geplaatst door JetPack plugin op websites die gebruik maken van WooCommerce. Dit is een doorverwijzingscookie die wordt gebruikt door Jetpack voor het analyseren van doorverwijzingen
tk_r3dthird party3 dagenDeze cookie wordt geplaatst door Jetpack. De cookie wordt gebruikt voor interne statistieken van gebruikersactiviteiten ten behoeve van het verbeteren van de gebruikerservaring
yith_wcwl_session_16bce778cbb9aaa9f594fdcb2a715717sessie4 wekenSessie cookie voor het bijhouden van je wishlist

Analytische cookies

Miss Cupcake gebruikt Google Analytics om inzicht te krijgen in onder meer bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit betekent dat Google optreedt als verwerker bij de verwerking van persoonsgegevens door Miss Cupcake. Miss Cupcake heeft daarom een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.

Informatie die met Google Analytics wordt verzameld, is zo veel mogelijk geanonimiseerd. Miss Cupcake krijgt bijvoorbeeld geen inzage in welke individuele bezoekers welke bezoeken aan onze website afleggen. Google zal nooit jouw volledige IP-adres verwerken, maar altijd het laatste octet van jouw IP-adres maskeren.

Google gebruikt de verzamelde gegevens niet voor eigen doeleinden. Miss Cupcake heeft daartoe geen toestemming aan Google gegeven. Miss Cupcake maakt ook geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Ook heeft Miss Cupcake ‘gegevens delen’ binnen Google Analytics uitgezet.

De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Google kan jouw informatie slechts aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Lees voor meer informatie Google’s Privacy Policy.

Tracking cookies in onze marketing e-mails

Als je heeft aangegeven nieuwsbrieven of andere marketing e-mails van Miss Cupcake te willen ontvangen, zal het downloaden van afbeeldingen of het klikken op een link in deze e-mails ertoe leiden dat je persoonlijk wordt geïdentificeerd. Miss Cupcake kan daardoor zien of je de e-mail opent en vanuit de e-mail doorklikt naar de website. Wil je dat niet, dan kun je je uitschrijven van onze (partner)mail of jouw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert.

Technische cookies

De informatie die Miss Cupcake over jou verzamelt, kan worden gebruikt om je op een persoonlijke manier met de website te laten werken of bijvoorbeeld artikelen in een winkelwagen onthouden en af te rekenen. Daarnaast kan daardoor bijvoorbeeld het navigeren op de website eenvoudiger worden gemaakt en content worden aangeboden waar je belangstelling voor hebt.

Cookies accepteren of weigeren

Je kunt zelf bepalen of je cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar je kunt de instellingen van jouw browser meestal zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. Je dient dit voor elke browser en voor elke computer opnieuw in te stellen. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

4.     Opslag van persoonsgegevens

Door Miss Cupcake verwerkte persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan of opgeslagen op servers buiten de EU. De website en databases die daaraan zijn gekoppeld, worden gehost bij MijnDomein.nl (www.mijndomein.nl).

5.     Bewaartermijn

Miss Cupcake zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Miss Cupcake zal zich daarbij houden aan de wettelijke regels die omtrent het bewaren van persoonsgegevens gelden. Uitsluitend met jouw toestemming zal Miss Cupcake jouw persoonsgegevens langer bewaren.

Gegevens met betrekking tot een bestelling worden uiterlijk 24 maanden na de datum waarop de bestelling heeft plaatsgevonden, verwijderd of geanonimiseerd. Wanneer je een account hebt aangemaakt, dan blijven de gegevens van bestellingen bewaard tot uiterlijk 2 jaar na het beëindigen van de account, tenzij je hebt aangegeven dat je wilt dat de gegevens worden verwijderd.

6.     Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, of verwijdering insturen per e-mail sturen naar info@misscupcake.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie jouw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy. Miss Cupcake zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Daarnaast heb je altijd het recht om een klacht over de gegevensverwerking in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Dataportabiliteit

Op verzoek zal Miss Cupcake jouw persoonsgegevens aanleveren in een vorm die hergebruik mogelijk maakt. Daarbij zal Miss Cupcake de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm verstrekken. De persoonsgegevens zullen door Miss Cupcake in een .csv- of Excel-bestand worden aangeleverd binnen 1 maand nadat Miss Cupcake jouw verzoek daartoe heeft ontvangen.

7.      Beveiliging

Miss Cupcake neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hieronder valt onder meer het versleuteld verzenden van persoonsgegevens via de website (SSL). Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@misscupcake.nl.

Indien Miss Cupcake een wijziging in haar privacyverklaring aanbrengt, brengt ze jou via elektronische wijze, bijvoorbeeld via onze website of per e-mail, op de hoogte. Indien Miss Cupcake jouw persoonsgegevens willen gaan gebruiken op een manier die afwijkt van de manier die gold op het moment dat de gegevens werden verzameld, stelt ze je daarvan in kennis en krijg je de mogelijkheid om aan te geven of ze jouw persoonsgegevens al dan niet op die nieuwe manier mag gebruiken.

Deze privacyverklaring is opgesteld door Confirmo